Απρίλιος – Μεγ. Εβδομάδα 2021

Read this page in English

Δεν χρειάζεται πια να κλείνετε θέση για τις  ακολουθίες. Αφού γεμίσει ο Ναός με όσους επιτρέπονται (160 ότομα) οι επόμενοι θα πρέπει να πάνε στο χωλ. Στο χωλ η ακολουθία θα ακούγεται και θα φαίνεται στην οθόνη.   

ΠΕΜΠΤΗ  1 Απριλίου

Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2 Απριλίου

Γ  Χαιρετισμοί  7.15 – 8.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  4 Απριλίου

[η ώρα μία ώρα πίσω]

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ    Όρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου – Τελετή του Σταυρού               7.30 – 11πμ  (παρακαλούμε να μας φέρετε βασιλικό και άνθη)

Κατανυκτικός Εσπερινός  κυρίως στα Αγγλικά  με τον π. Ιερώνυμο, Ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Springwood   5 – 6μμ,  μετά ομιλία από τον Ηγούμενο στο χωλ μας για νέους και νέες

ΤΡΙΤΗ  6 Απριλίου

Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ  7 Απριλίου

9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων    6.30 – 8.15μμ

ΠΕΜΠΤΗ  8 Απριλίου

Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9 Απριλίου

Δ  Χαιρετισμοί  7.15 – 8.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  11 Απριλίου

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ    Όρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου  7.30 – 11πμ  

Κατανυκτικός Εσπερινός  6 – 7μμ

ΤΡΙΤΗ  13 Απριλίου

Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ   14 Απριλίου

Μέγας Κανών   6 – 8μμ

ΠΕΜΠΤΗ   15 Απριλίου

 9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων    6.30 – 8.15μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   16  Απριλίου

Καθαριότητα του ναού και των κήπων μας     8πμ – 12μμ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ       7.15 –  8.45μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  18 Απριλίου

 

ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ    Όρθρος – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου  7.30 – 11πμ  

Κατανυκτικός Εσπερινός  4.30 – 5.30μμ

Εορτή στο χωλ μας από τους νέους της Χριστιανικής Ενώσεως για την 1821 – 2021 επέτειο            6 – 8μμ

ΤΡΙΤΗ   20  Απριλίου

Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ   21  Απριλίου

9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων    6.30 – 8.15μμ

ΠΕΜΠΤΗ   22  Απριλίου

 Μέγα Απόδειπνο    6 – 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  24 Απριλίου

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ   Όρθρος – Θ. Λειτουργία  7 – 9.45πμ    και μετά ετοιμασία σταυρών και βαΐων

ΚΥΡΙΑΚΗ  25  Απριλίου

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ     Όρθρος – Θ. Λειτουργία   7.30 – 11πμ     μετά γεύμα στο χωλ

Ακολουθία του Νυμφίου   7 – 8.30μμ 

ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ

26  Απριλίου

Ιωσήφ του Παγκάλου   

9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων     8 – 10πμ

Ακολουθία του Νυμφίου   7 – 8.30μμ 

ΜΕΓΑΛΗ   ΤΡΙΤΗ  

27  Απριλίου

Των 10 Παρθένων      

 9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων     8 – 10πμ

Ακολουθία του Νυμφίου   7 – 8.30μμ 

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

28  Απριλίου

Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω   

9η Ώρα – Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων     8 – 10πμ

Ιερόν Ευχέλαιο   4 – 6μμ

Όρθρος Μ. Πέμπτης    7 – 8.30μμ 

ΜΕΓΑΛΗ   ΠΕΜΠΤΗ                      29  Απριλίου

Ο Μυστικός Δείπνος     Εσπερινός – Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου    6 – 8πμ

Ακολουθία των Παθών    6.30 – 10μμ

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

30   Απριλίου

Τα Άγια Πάθη του Κυρίου     Μεγάλες Ώρες     8 – 10πμ      μετά στολισμός του Επιταφίου

Μέγας Εσπερινός – Αποκαθήλωση    4 – 5.30μμ

Ακολουθία Επιταφίου    7 – 10μμ

ΜΕΓΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ   

 1  Μαΐου

Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου    Εσπερινός – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου   6 – 8πμ

ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ –  ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ      11μμ – 2.30πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ  2  Μαΐου

ΠΑΣΧΑ Εσπερινός αγάπης εις τον καθεδρικό Ναό, 242 Cleveland St,  Redfern    11πμ -12.15μμ